NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
Dr. Balláné Prof. Dr.Füszter Erzsébet r. ezredes

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltechnikai Tanszék
Telefonszám: 19-332
E-mail cím: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanár
dr. jur. Vigh András r. alezredes

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltechnikai Tanszék
Telefonszám: 19-333
E-mail cím: vigh.andras@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Nyilasi Tibor

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltechnikai Tanszék
Telefonszám: 19-333
E-mail cím: nyilasi.tibor@uni-nke.hu
Munkakör szaktanár
Rucska András r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltechnikai Tanszék
Telefonszám: 19-337
E-mail cím: rucska.andras@uni-nke.hu
Munkakör szaktanár
Sipos Péter

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltechnikai Tanszék
Telefonszám: 19-237
E-mail cím: sipos.peter@uni-nke.hu
Munkakör technikus