NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
Bakos Csaba Attila alezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék
Telefonszám: 29-189
E-mail cím: bakos.csaba@nke.hu
Munkakör tanársegéd
Csengeri János főhadnagy

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék
Telefonszám: 29-266
E-mail cím: csengeri.janos@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
Dr. Boldizsár Gábor ezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék
Telefonszám: 29-051
E-mail cím: boldizsar.gabor@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. habil. Horváth Tibor ezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék
Telefonszám: 29-186
E-mail cím: horvathtibor@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. habil. Jobbágy Zoltán ezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék
Telefonszám: 29-117
E-mail cím: jobbagy.zoltan@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Farkas Sándor őrnagy

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék
Telefonszám: 29-394
E-mail cím: farkas.sandor@uni-nke.hu
Munkakör gyakorlati oktató
Gali Gyula törzszászlós

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék
Telefonszám: 29-508
E-mail cím: gali.gyula@uni-nke.hu
Munkakör szakoktató
Haáz Áron százados

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék
Telefonszám: 29-438
E-mail cím: haaz.aron@uni-nke.hu
Munkakör gyakorlati oktató
Kocsi János Gyula hadnagy

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék
Telefonszám: 29-347
E-mail cím: kocsi.janos.gyula@uni-nke.hu
Munkakör gyakorlati oktató
Komjáthy Lajos József alezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Összhaderőnemi Műveleti Tanszék
Telefonszám: 29-284
E-mail cím: komjathy.lajos.jozsef@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd