NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
Dr. habil. Barabás Andrea Tünde

Rendészettudományi Kar

Bünügyi Tudományok Intézet

Kriminológiai Tanszék
Telefonszám: 19-301
E-mail cím: barabas.andrea.tunde@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. Sivadó Máté r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Bünügyi Tudományok Intézet

Kriminológiai Tanszék
Telefonszám: 19-336
E-mail cím: sivado.mate@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
Kiss Tibor r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Bünügyi Tudományok Intézet

Kriminológiai Tanszék
Telefonszám: 19-133
E-mail cím: kiss.tibor@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd