NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Bünügyi Tudományok Intézet

Büntetőjogi Tanszék
Telefonszám: 19-324
E-mail cím: amberg.erzsebet@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
Dr. habil. Polt Péter

Rendészettudományi Kar

Bünügyi Tudományok Intézet

Büntetőjogi Tanszék
Telefonszám: 19-133
E-mail cím: polt.peter@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. Pallagi Anikó

Rendészettudományi Kar

Bünügyi Tudományok Intézet

Büntetőjogi Tanszék
Telefonszám: 19-137
E-mail cím: pallagi.aniko@uni-nke.hu
Munkakör adjunktus
dr. Schubauer László

Rendészettudományi Kar

Bünügyi Tudományok Intézet

Büntetőjogi Tanszék
Telefonszám: 19-123
E-mail cím: schubauer.laszlo@uni-nke.hu
Munkakör mesteroktató
Prof. Dr. Blaskó Béla

Rendészettudományi Kar

Bünügyi Tudományok Intézet

Büntetőjogi Tanszék
Telefonszám: 19-135
E-mail cím: blasko.bela@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanár