NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
Dr. Forgács Balázs főhadnagy

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Hadászati és Hadelméleti Tanszék
Telefonszám: 29-532
E-mail cím: forgacs.balazs@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. Kaló József

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Hadászati és Hadelméleti Tanszék
Telefonszám: 29-168
E-mail cím: kalo.jozsef@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. Lakatos László

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Hadászati és Hadelméleti Tanszék
Telefonszám: 29-427
E-mail cím: lakatos.laszlo@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. Petruska Ferenc őrnagy

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Hadászati és Hadelméleti Tanszék
Telefonszám: 29-202
E-mail cím: petruska.ferenc@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Hadászati és Hadelméleti Tanszék
Telefonszám: 29-647
E-mail cím: padanyi.jozsef@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanár
Prof. Dr. Szendy István ezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Hadászati és Hadelméleti Tanszék
Telefonszám: 29-001
E-mail cím: szendy.istvan@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanár
Prof. Dr. Szternák György

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Vezetőképző Intézet

Hadászati és Hadelméleti Tanszék
Telefonszám: 29-299
E-mail cím: szternak.gyorgy@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanár