NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
Dr. Balassa Bence r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

Telefonszám: 19-143
E-mail cím: balassa.bence@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
Dr. Tarján Gábor

Rendészettudományi Kar

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

Telefonszám: 19-163
E-mail cím: tarjan.gabor@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. Tóth Nikolett r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

Telefonszám: 19-198
E-mail cím: toth.nikolett@uni-nke.hu
Munkakör adjunktus
Prof. Dr. Kerezsi Klára

Rendészettudományi Kar

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

Telefonszám: 19-143
E-mail cím: kerezsi.klara@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanár
Prof. Dr. Kozáry Andrea

Rendészettudományi Kar

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

Telefonszám: 19-163
E-mail cím: kozary.andrea@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanár
Prof. Dr. Pap András László

Rendészettudományi Kar

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

Telefonszám: 19-143
E-mail cím: pap.andras.laszlo@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanár
Prof. Dr. Sallai János r. ezrdes

Rendészettudományi Kar

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

Telefonszám: 19-189
E-mail cím: sallai.janos@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanár