NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
Barna Éva

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék
Telefonszám: 19-335
E-mail cím: barna.eva@uni-nke.hu
Munkakör szaktanár
Bezsenyi Tamás r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19-430
E-mail cím: bezsenyi.tamas@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
Dr. Balláné Prof. Dr.Füszter Erzsébet r. ezredes

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltechnikai Tanszék
Telefonszám: 19-332
E-mail cím: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanár
dr. Bói László r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19-288
E-mail cím: boi.laszlo@uni-nke.hu
Munkakör szaktanár
dr. Frigyer László r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Bűnügyi Stratégiai Tanszék
Telefonszám: 19-245
E-mail cím: frigyer.laszlo@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
dr. Gáspár Miklós r. alezredes

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék
Telefonszám: 19-156
E-mail cím: gaspar.miklos@uni-nke.hu
Munkakör szaktanár
dr. Istvanovszki László ny. r. ezredes

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék
Telefonszám: 19-196
E-mail cím: istvanovszki.laszlo@uni-nke.hu
Munkakör szaktanár
dr. jur. Vigh András r. alezredes

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltechnikai Tanszék
Telefonszám: 19-333
E-mail cím: vigh.andras@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Bűnügyi Stratégiai Tanszék
Telefonszám: 19-437
E-mail cím: matyas.szabolcs@uni-nke.hu
Munkakör adjunktus
Dr. med. Angyal Miklós r. ezredes

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19-433
E-mail cím: angyal.miklos@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens