NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
Dr. Csányi Csaba

Nemzetbiztonsági Intézet

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-107
E-mail cím: csanyi.csaba@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi adjunktus
Dr. Dobák Imre

Nemzetbiztonsági Intézet

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-134
E-mail cím: dobak.imre@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy

Nemzetbiztonsági Intézet

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 19-300. 19-134
E-mail cím: boda.jozsef@uni-nke.hu
Munkakör dékán, egyetemi docens
Dr. jur.  Deák József r. alezredes

Nemzetbiztonsági Intézet

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-106
E-mail cím: deak.jozsef@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanársegéd
Dr. Regényi Kund nb. ezredes

Nemzetbiztonsági Intézet

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-660
E-mail cím: regenyi.kund@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi adjunktus
Drusza Tamás c. nb. százados

Nemzetbiztonsági Intézet

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-107
E-mail cím: drusza.tamas@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanársegéd