NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
Bánsághi Anna

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Üzemeltető Intézet

Informatikai Tanszék
Telefonszám: 29-637
E-mail cím: bansaghi.anna@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
Dr. Fekete Károly Imre alezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Üzemeltető Intézet

Híradó Tanszék
Telefonszám: 29-153
E-mail cím: fekete.karoly@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. habil. Farkas Tibor százados

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Üzemeltető Intézet

Híradó Tanszék
Telefonszám: 29-289
E-mail cím: farkas.tibor@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. habil. Kerti András alezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Üzemeltető Intézet

Híradó Tanszék
Telefonszám: 29-407
E-mail cím: kerti.andras@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. habil. Négyesi Imre alezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Üzemeltető Intézet

Informatikai Tanszék
Telefonszám: 29-254
E-mail cím: negyesi.imre@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. Horváth Zoltán László alezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Üzemeltető Intézet

Híradó Tanszék
Telefonszám: 29-402
E-mail cím: horvath.zoltan@uni-nke.hu
Munkakör adjunktus
Dr. Kassai Károly ezredes

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Üzemeltető Intézet

Híradó Tanszék
Telefonszám: 29-356
E-mail cím: kassai.karoly@uni-nke.hu
Munkakör adjunktus
Dr. Németh András őrnagy

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Üzemeltető Intézet

Elektronikai Hadviselés Tanszék
Telefonszám: 29-055
E-mail cím: nemeth.andras@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. Rikk János százados

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Üzemeltető Intézet

Informatikai Tanszék
Telefonszám: 29-608
E-mail cím: rikk.janos@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
Dr. Seller Rudolf

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Üzemeltető Intézet

Elektronikai Hadviselés Tanszék
Telefonszám: 29-637
E-mail cím: seller.rudolf@uni-nke.hu
Munkakör mérnök tanár