NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
Acsai György

Rendészettudományi Kar

Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ

Telefonszám: 19-354
E-mail cím: acsai.gyorgy@uni-nke.hu
Munkakör nyelvtanár
Albisi Pánczél Mátyás r. törzszászlós

Rendészettudományi Kar

Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet

Rendvédelmi Tagozat
Telefonszám: 19-358
E-mail cím: panczel.matyas@uni-nke.hu
Munkakör rendészeti kiképző
Bánházi György r. főtörzsőrmester

Rendészettudományi Kar

Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet

Rendvédelmi Tagozat
Telefonszám: 19-165
E-mail cím: banhazi.gyorgy@uni-nke.hu
Munkakör segéd kiképző
Barna Éva

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék
Telefonszám: 19-335
E-mail cím: barna.eva@uni-nke.hu
Munkakör szaktanár
Bezsenyi Tamás r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Kriminalisztikai Intézet

Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék
Telefonszám: 19-430
E-mail cím: bezsenyi.tamas@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
Bönde Zsolt c.bv. alezredes

Rendészettudományi Kar

Büntetés-végrehajtási Tanszék

Telefonszám: 19-193
E-mail cím: bonde.zsolt@uni-nke.hu
Munkakör szaktanár
Cserhalmi Pál c. r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet

Rendvédelmi Tagozat
Telefonszám: 19-122
E-mail cím: cserhalmi.pal@uni-nke.hu
Munkakör rendészeti kiképző
Doroszlai András

Rendészettudományi Kar

Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet

Testnevelési és Küzdősportok Tanszék
Telefonszám: 19-388
E-mail cím: doroszlai.andras@uni-nke.hu
Munkakör mesteroktató
dr. Amberg Erzsébet r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Bünügyi Tudományok Intézet

Büntetőjogi Tanszék
Telefonszám: 19-324
E-mail cím: amberg.erzsebet@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd
Dr. Balassa Bence r. őrnagy

Rendészettudományi Kar

Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

Telefonszám: 19-143
E-mail cím: balassa.bence@uni-nke.hu
Munkakör tanársegéd