NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN
Oktatókereső
Dr.  Bács Zoltán György

Nemzetbiztonsági Intézet

Terrorelhárítási Tanszék

Telefonszám: 29-301
E-mail cím: bacs.zoltan.gyorgy@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi szakoktató
Dr. Csányi Csaba

Nemzetbiztonsági Intézet

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-107
E-mail cím: csanyi.csaba@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi adjunktus
Dr. Dávid Ferenc

Nemzetbiztonsági Intézet

Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-412
E-mail cím: david.ferenc@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi adjunktus
Dr. Dobák Imre

Nemzetbiztonsági Intézet

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-134
E-mail cím: dobak.imre@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. Fürjes János alezredes

Nemzetbiztonsági Intézet

Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-412
E-mail cím: furjes.janos@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanársegéd 
Dr. habil.  Gál István László

Nemzetbiztonsági Intézet

Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-412
E-mail cím: gal.istvan.laszlo@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens 
Dr. habil. Boda József nb. vezérőrnagy

Nemzetbiztonsági Intézet

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 19-300. 19-134
E-mail cím: boda.jozsef@uni-nke.hu
Munkakör dékán, egyetemi docens
Dr. habil. Resperger István ezredes

Nemzetbiztonsági Intézet

Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-220
E-mail cím: resperger.istvan@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi docens
Dr. jur.  Deák József r. alezredes

Nemzetbiztonsági Intézet

Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-106
E-mail cím: deak.jozsef@uni-nke.hu
Munkakör egyetemi tanársegéd
Dr. Kaiser Ferenc

Nemzetbiztonsági Intézet

Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék

Telefonszám: 29-485
E-mail cím: kaiser.ferenc@uni-nke.hu 
Munkakör egyetemi docens